Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzichtelijk overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. De term ‘persoonlijke
gegevens’ omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp
gegevensbescherming onze Verklaring Gegevensbescherming, die we hieronder onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor de registratie van gegevens op deze website (dwz de “controller”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn in de sectie
“Informatie vereist door de wet” op deze website.

Hoe registreren we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invoert in ons contactformulier.

Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is geopend). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u onze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om garanderen de foutloze levering van de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u voor zover het uw informatie betreft?

U hebt het recht om ontvang op elk moment informatie over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder een vergoeding te betalen voor dergelijke onthullingen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of uitgeroeid. Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen via het adres dat wordt vermeld in de sectie “Informatie vereist door de wet” op deze website als u vragen hebt over deze of andere aangelegenheden in verband met gegevensbescherming. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij het bevoegde toezichthoudende agentschap.

Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Raadpleeg voor meer informatie de Data Protection Declaration in het hoofdstuk “Recht op beperking van gegevensverwerking.”

Analysetools en hulpmiddelen van derden

Het is mogelijk dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u onze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat we analyseprogramma’s noemen. In de regel worden de analyses van uw browsepatronen anoniem uitgevoerd; d.w.z. de bladerpatronen kunnen niet naar u worden teruggevoerd. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt hun prestaties voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie hierover onze onderstaande gegevensbeschermingsverklaring.

U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses. We zullen u informeren over de bezwarenopties in deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze Verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens bevatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Data Protection Declaration legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe, en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

We raden u hierbij aan dat de verzending van gegevens via internet (dat wil zeggen via e-mailcommunicatie) mogelijk gevoelig is voor beveiligingslacunes. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “controller” genoemd)

De controller voor gegevensverwerking op deze website is:

Schmees & Lühn GmbH & Co. KG
Zetel: Niederlangen
Lathener Straße 1
D-49779 Niederlangen

Telefoon: +49 (0) 59 39 – 96 795 0
E-mail:

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment alle toestemming intrekken die u ons al hebt gegeven. Om dit te doen, hoeft u ons alleen een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (artikel 21 GDPR)

In het geval dat gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 Sect. 1 lit. e of f GDPR, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van gronden die voortkomen uit uw unieke situatie. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen. Raadpleeg deze Data Protection Declaration om de rechtsgrondslag te bepalen waarop de verwerking van gegevens is gebaseerd. Als u een bezwaar aantekent, zullen wij uw aangetaste persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we in staat zijn om overtuigende bescherming aan te bieden die deugdelijke gronden voor de verwerking van uw gegevens biedt, die opwegen tegen uw interesses, rechten en vrijheden of als het doel van de verwerking is het claimen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1 GDPR).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct deel te nemen adverteren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover het is gelieerd aan dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct-advertentiedoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21, lid 2 GDPR).

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij het bevoegde toezichthoudende orgaan

In het geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudend orgaan, met name in de lidstaat waar ze zich bevinden. meestal hun woonplaats, werkplek of op de plaats houden waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een ​​klacht aan te melden is van kracht ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract uit te voeren, aan u of een derde worden overgedragen. feest in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere controller zou eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- en / of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van “http: //” naar “https: //” en ook door het uiterlijk van het vergrendelingspictogram in de browserlijn.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie over, blokkering, rectificatie en uitroeiing van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers als evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. U hebt mogelijk ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om ons op elk gewenst moment te contacteren op het adres dat wordt vermeld in het gedeelte “Informatie vereist door de wet”.

Het recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om het opleggen van beperkingen op te leggen voor wat betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Om dit te doen, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de sectie “Vereiste informatie door wetgeving”. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens moet betwisten, we hebben meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek aan de gang is, hebt u het recht om te eisen dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op onwettige wijze werd / wordt uitgevoerd, hebt u de optie om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijk te oefenen, verdedigen of claimen rechten hebt, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in plaats van de uitroeiing ervan te eisen.
  • Als u een bezwaar hebt ingediend op grond van art. 21 Sect. 1 GDPR, uw rechten en onze rechten zullen moeten worden afgewogen tegen elkaar. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

ls u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – mogen alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om redenen van groot algemeen belang aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

3. Registratie van gegevens op onze website

Cookies

In sommige gevallen gebruiken onze website en de pagina’s daarvan zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies.” Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld telkens wanneer er cookies worden geplaatst en om u in staat te stellen cookies te accepteren alleen in specifieke gevallen of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om het automatisch verwijderen van cookies te activeren wanneer u uw browser sluit. Als u cookies deactiveert, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die vereist zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de operator te waarborgen. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw browsepatronen) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze Data Protection Declaration.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

   • Het type en de versie van de gebruikte browser
   • Het gebruikte besturingssysteem
   • Verwijzende URL
   • De hostnaam van de toegangscomputer
   • De tijd van het serververzoek
   • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze afbeelding en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden opgenomen.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle resulterende persoonlijke gegevens (naam, verzoek) opgeslagen en verwerkt door ons met het doel uw verzoek te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b GDPR, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, AVP) en / of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG), aangezien we een rechtmatig belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons geadresseerde verzoeken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

4. Analysehulpmiddelen en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar deze wordt opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de operator te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten werd verzonden. Het volledige IP-adres wordt verzonden naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en wordt daar alleen in uitzonderlijke gevallen afgekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van deze website te analyseren om rapporten over websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internet . Het IP-adres dat samen met Google Analytics vanuit uw browser wordt verzonden, mag niet worden samengevoegd met andere gegevens in het bezit van Google.

Browser plug-in

U hebt de mogelijkheid om het archiveren van cookies te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware pertinent te wijzigen. We moeten er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die zijn gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google te voorkomen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in te downloaden en te installeren. beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = nl .

Bezwaar tegen de opname van gegevens

U kunt de opname van uw account verhinderen gegevens door Google Analytics door op de volgende link te klikken. Dit zal resulteren in de plaatsing van een opt-out cookie, die voorkomt dat uw gegevens worden opgeslagen tijdens toekomstige bezoeken aan deze website: deactivering van Google Analytics .

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics, raadpleegt u de Data Privacy Declaration van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en .

Gegevensverwerking door contract

sterk>

We hebben een overeenkomst voor contractgegevensverwerking met Google uitgevoerd en implementeren de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsbureaus ten volle bij het gebruik van Google Analytics.

5. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Maps

Via een API gebruikt deze website de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. In de regel wordt deze informatie overgedragen naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten, waar deze wordt gearchiveerd. De exploitant van deze website heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de op onze website bekendgemaakte locaties gemakkelijk te vinden. Dit vormt een legitiem belang zoals gedefinieerd in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens de gegevensprivacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .