Bruggen | Renovatie
Terug naar de oude kracht.
Historisch waardevolle delen van een oude brug profiteren van onze ervaring, want wij verlengen op vakkundige wijze hun levensduur.
Bij objecten die officieel beschermd zijn als historisch monument, is een behoedzame renovatie vaak de enige toelaatbare mogelijkheid om de historische waarde te behouden. En onze ervaring
is de beste garantie dat de brug aan het einde in haar oude glorie hersteld zal zijn.