Bru | Service
Service. Omdat verantwoordelijkheid meer is dan een belofte.
Wij adviseren u reeds in de vroege planningsfase – op technisch vlak, bij de berekeningen en vooral materiaalonafhankelijk. Bij gecompliceerde montages of moeilijk toegankelijke bouwplaatsen stellen wij u ook onze uitgebreide ervaring ter beschikking bij het vragen van een tweede opinie of voor de beoordeling van schade bij renovatieplannen. Om ervoor te zorgen dat het zelfs helemaal niet zover hoeft te komen, kunt u bij ons ook terecht voor het onderhoud van bruggen.